Széchényi 2020

Az Eszterházy Károly Főiskola Roma Szakkollégiumának fejlesztése

TÁMOP 4.1.1.D-12/1/KONV-2012-0001


Összefoglaló

Pályázati előzménynek tekinthető, hogy az Eszterházy Károly Főiskola Szociálpedagógiai Tanszékének munkatársai, (egyben megvalósítók is) rendszeres kapcsolatot tart a régió szociális intézményeivel, folyamatos terepmunkát végez a hátrányos helyzetűekre vonatkozó programok megvalósításában. Roma fiatalokkal, és családjaikkal vagy közvetlenül végeznek munkát, vagy közvetve, a hallgatók féléves terepgyakorlatának szupervíziójával.


Ez a tanszék kezdte meg az országban másodikként a Kortárs segítő képzést, és szolgáltatást, aminek célja a felsőoktatásban megelőzni a hátrányos helyzetűek lemorzsolódását, támogatni a karriertervezését. A TÁMOP-4.1.1. projektben mentálhigiénés támogató szolgáltatásként tanulási, karrierépítési, és pszichológiai tanácsadási munkát végeztek, amely szintén a főiskola hallgatót célozta. A szakmai végzettségeket tekintve is adekvát a szellemi tőke: szociális munkás, szociálpedagógus, pszichológus, szociológus, szociálpolitikus diplomával rendelkeznek a megvalósítók. Az EKF 2010-ben Kisebbségtudományi Tanszéket hozott létre, éppen a régióban jelen lévő szociális problémák felsőoktatási erősítése érdekében.


Több olyan pedagógus továbbképző programot akkreditáltatott az intézmény, amely a közoktatásban dolgozó aktív pedagógusok ismereteit és főként attitűdjét formálják a kisebbséggel, és a hátrányos helyzettel együtt járó pedagógiai pszichológiai problémakör megoldására hivatott.


A pályázat lehetőséget adna arra, hogy a létrejött Egri Roma Szakkollégium, mint intézmény megerősödjön az intézményen belül is, de más roma szakkollégiumokkal együtt, egy olyan szellemi műhellyé váljon, amely értelmiségként erősíteni tudja a roma identitást, közösségiséget, összhangban a többségi kultúrával. Olyan utánpótlásra is lehetőséget adna, a középiskolásokkal való tutor rendszer kiépítésével, amely az értelmiségképzést biztosítja hosszabb távon.


A pályázat kiemelten kezeli a közösséggé formálódást, és saját identitás vállalását célzó feladatokat. Az előzetes felmérések, és oktatási tapasztalatok is azt mutatják, hogy ezen a területen komoly deficit van, és ma Magyarországon izoláltan marad a relatíve kevés roma értelmiségi. Hatásuk így a közösségre gyakran csekély, és hatástalan. Az a filozófiája a pályázatnak, hogy az eddigi hallgatói mentálhigiénés támogatás kiegészüljön és elérhetővé váljon minél több hátrányos helyzetű és roma hallgatónak, aki olyan stabil értékrenddel és identitással képes vezetni az életét, amely túlmutat a szubjektív életminőség változáson, és generalizálni tud hasonló folyamatokat a kisebbségi közösségek érdekében.


Ehhez a célhoz három területen kell konkrét feladatokat megvalósítani, egyrészt olyan kognitív ismeretanyagokat kell kidolgozni, amelyek adekvátabbak az eddigi ismereteknél, és figyelembe veszik az aktuális magyarországi és nemzetközi folyamatokat, valamint megalapoznak egy kutató, értelmiségi életpályát. Másrészről ki kell dolgozni azokat a személyiség-tőkéket, amellyel a hallgatók társas hatékonysága megnő, kommunikációja adaptívabb, és végül intézményen és országon belül is, a kiépített kapcsolatokból sajátítsák el a közösségépítés és fejlesztés metódusát


< Vissza